Aanmelden

Als u samen met uw (huis)arts hebt besloten dat psychologische hulp nodig is kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier. Ook als verwijzing van de huisarts niet nodig is, bij een vraag naar partnerrelatie therapie of coaching, kunt u dit formulier gebruiken.

Na ontvangst maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Nodig voor de intake van Specialistische GGZ:

  • een verwijsbrief van uw huisarts of specialist waarop een datum die voorafgaat aan de eerste afspraak 
  • Een geldig identiteitsbewijs.

Informatie voor verwijzers

U kunt uw patiënt voor SGGZ verwijzen naar Praktijk Eland indien er sprake is van recidiverende of langer durende psychische klachten en u vermoedt dat persoonlijkheids- of systeemproblematiek hier een rol in speelt.

Voor SGGZ heeft de patiënt een verwijzing van u nodig met in ieder geval onderstaande gegevens:

  • datum van verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • gegevens van de cliënt (NAW-gegevens, geboortedatum en BSN)
  • aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel het vermoeden daarvan (DSM-5 code of op een andere manier)
  • aangeven dat er verwezen wordt naar specialistische GGZ.
  • huidig medicatie-overzicht.

Bij een vraag naar supervisie en/of  leertherapie kunt u contact opnemen per mail of telefonisch.