Tarieven

Verzekerde zorg

Een groot aantal behandelingen in de ggz wordt na verwijzing van de huisarts vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet, na verrekening met uw verplichte eigen risico (in 2024 € 385). U moet er rekening mee houden dat u dit bedrag bij een behandeling in de ggz al snel kwijt bent bij de eerste declaratie(s), wanneer deze nog niet is aangesproken ivm andere medische kosten.  

Ik heb ervoor gekozen om geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Ik bied daarmee in termen van de zorgverzekeraars niet-gecontracteerde zorg. Daarbij is het volgende van belang:

De naturapolis en de restitutiepolis

Voor de niet-gecontracteerde zorg hebben de zorgverzekeraars verschillende vergoedingen. Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis.

Bij een naturapolis is het de bedoeling dat u als verzekerde een zorgaanbieder (uw therapeut) kiest met wie uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten. Kiest u voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar, dan vergoedt uw zorgverzekeraar niet het gehele bedrag, maar ongeveer 75 tot 80% ervan (neem voor het exacte percentage contact op met uw zorgverzekeraar).
U krijgt de rekening van de zorgaanbieder, vervolgens heeft u zelf een betalingsverplichting en dient u zelf de nota bij uw zorgverzekeraar in.

Bij een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van de zorgaanbieder, ongeacht of deze een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. U krijgt dan ook een groot deel van de behandeling vergoed, tot 100% van de kosten. Voor het exacte percentage is het van belang om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. De percentages verschillen namelijk per polis en per verzekeraar. Ook bij deze polis krijgt u de rekening van de zorgaanbieder, vervolgens heeft u zelf een betalingsverplichting en dient u zelf de nota bij uw zorgverzekeraar in.

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 wordt er binnen de GGZ een nieuw bekostigingsmodel geïmplementeerd: het zorgprestatiemodel. Daarmee is de DBC-structuur vervallen en worden zorgkosten per consult (diagnostiek- of behandelsessie) vergoed.

Deze vergoeding is gebaseerd op de daadwerkelijk bestede tijd  van de therapiezittingen. De indirecte tijd is bij dat tarief inbegrepen. Deze informatie is terug te vinden op de factuur. 

Binnen het zorgprestatiemodel is de zorgaanbieder vrij om te bepalen hoeveel consulten tegelijk gefactureerd worden. In onze praktijk is ervoor gekozen om maandelijks te factureren. Hierbij zullen alle consulten die gedurende de voorgaande maand hebben plaatsgevonden gefactureerd worden. 

Zelf betalen

Kiest u ervoor om uw behandeling zelf te betalen (zonder vergoeding door de zorgverzekeraar)  dan krijgt u maandelijks een rekening van uw therapeut. De tarieven die de praktijk in dit geval hanteert komen overeen met de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zie onderstaande link.

Onverzekerde zorg en coaching

Behandeling van sommige psychische problemen zoals een aanpassingsstoornis, werkgerelateerde problemen, partnerrelatieproblematiek of seksuele dysfuncties worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Deze behandelingen heten in termen van de zorgverzekeraars een onverzekerd product (OVP). Het tarief voor onverzekerde zorg in 2024 is € 132,24 euro per zitting van 45 minuten. Hier rust geen BTW op. Er is in dit geval geen verwijzing van de huisarts nodig. Ook voor coaching wordt dit tarief gehanteerd. 

De door de therapeut gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Partner relatie therapie 

Relatietherapie (EFT) wordt alleen nog vergoed wanneer er sprake is van een andere DSM- stoornis die wel onder de verzekerde zorg valt. Dat betekent dat u het in veel gevallen zelf moet betalen. De kosten per gesprek bedragen € 180,00 (75 minuten), excl. btw.

Supervisie en leertherapie

De kosten voor een supervisiesessie van 45 minuten (en 15 minuten voorbereidingstijd) bedragen €95,00 euro. Er kunnen ook dubbele sessies (1,5 uur) gepland worden voor €190,00 euro.

Voor leertherapie geldt een tarief van €100,00 euro per uur.

No show 

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur (een werkdag) voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak wordt een bedrag van € 65,00 euro in rekening gebracht.

Tarieven 2023

De praktijk hanteert 100% van  de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgstelde tarieven. Deze zijn te vinden op de website van de NZa met de volgende link:
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_744389_22/1/