Partnerrelatietherapie

Voor stellen met terugkerende ruzies of het gevoel elkaar gaandeweg te zijn kwijt geraakt, of bij wie sprake is van relatieproblematiek door (chronische) ziekte, onverwerkt trauma of problemen door verliefdheid op een derde, is er een aanbod van partnerrelatietherapie. Er wordt gewerkt met EFT (Emotionally Focused Therapy). Ook volwassen gezinsleden of collega’s die onderling te veel spanning en/of conflicten ervaren kunnen baat hebben bij deze vorm van systeemtherapie. 

Als er sprake is van geweld, actuele relaties met derden of ernstige verslaving dan is relatietherapie nog niet mogelijk.