Psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de psychotherapeut staan centraal. De psychotherapeut is opgeleid om de meer complexe problematiek te behandelen. Niet alleen de klachten waarmee wordt aangemeld maar ook de onderliggende persoonlijkheids- of systeemproblematiek of het onderliggende trauma. Er wordt gewerkt met wat gebeurt in de relatie tussen cliënt en therapeut. Dysfunctionele patronen in relaties en gedrag zullen zich immers ook manifesteren in de relatie met de therapeut. Daarmee kan in een veilige setting worden doorleefd wat in het dagelijks leven van de cliënt belemmert. Cliënt kan zich bewust worden van verborgen drijfveren en de psychische problemen beter begrijpen, verwerken en op zoek te gaan naar ander meer functioneel gedrag.

Een psychotherapeutische behandeling kent een vaste systematiek in het hanteren van de therapeutische relatie met de cliënt. Maar dit kan op veel manieren vorm krijgen. In praktijk Eland wordt gebruik gemaakt van verschillende behandelmethoden. Er wordt een aanpak gekozen die aanspreekt en past in het proces van de cliënt. Daarbij wordt zo veel mogelijk gewerkt volgens de richtlijnen. Er wordt ook van afgeweken als daarvoor een goede rationale bestaat.

Er wordt veelal gewerkt met een combinatie van psychoanalytisch georiënteerde behandelingen zoals AFT en MBT en Cognitieve gedragstherapie. En bij persoonlijkheidsproblematiek wordt ook vaak gekozen voor Schematherapie en/of ACT

Bij traumabehandeling worden de richtlijnen gevolgd van het fasemodel van traumabehandeling, waarbij ook  verschillende methodieken kunnen worden ingezet zoals BEPP en EMDR.

Om trauma te verwerken kan men er niet omheen om naar het trauma te kijken en opnieuw te doorleven. Hiermee kan een ingrijpende ervaring worden verwerkt. Dat wil zeggen dat er een functionele betekenisgeving ontstaat en dat de angstige lading van de herinnering af gaat. Er kan dan ruimte ontstaan om te kijken naar (bijna altijd traumagerelateerde) gedachten en patronen die groei en regie over je leven steeds in de weg hebben gestaan.

In de therapie kan een cliënt leren om naar zichzelf te kijken met begrip en zonder oordeel en zichzelf aan te sturen bij het ontwikkelen van nieuwe gezonde routines. 

Cliënten ervaren psychotherapie als een serieus proces van zelfonderzoek, waarin ze zelf zeer actief zijn en gemotiveerd om dagelijks bezig te zijn met zelfobservatie en oefenen van nieuw gedrag. Ze ervaren dat therapie geen wondermiddel is om van je klachten af te komen maar vooral mogelijkheden biedt om anders naar jezelf en je klachten te kijken. 

E-health

De praktijk biedt ook de mogelijkheid om een behandeling aan te vullen met inzet van op specifieke problematiekgerichte modules van een e-healthplatform. Hiermee kunnen cliënten zelfstandig en actief werken aan hun therapiedoelen. De combinatie van therapiezittingen met e health blijkt in veel gevallen zeer effectief te zijn.