Werkwijze

Intake en Doelen

In een eerste gesprek wordt ingegaan op de problemen waar u tegenaan loopt en waar die mogelijk mee te maken hebben. Er wordt gekeken naar resultaten van eerdere hulp en doelen die u met deze behandeling wilt bereiken. 

Er kan bij aanmelding een vraag zijn bij u of de therapeut naar uitgebreidere diagnostiek om beter te begrijpen wat de oorzaak is van de problemen en waardoor ze in stand worden gehouden. Daarbij is altijd oog voor onderliggende systeem- of persoonlijkheidsproblematiek. In de diagnostiek wordt onder meer gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vragenlijsten of interviews.

Soms is al duidelijk waar u tegenaan loopt en waar dat mee te maken heeft en is uitgebreide diagnostiek niet nodig.

Behandelovereenkomst en evaluatie

De resultaten van onderzoek maar zeker ook de doelen die u wilt bereiken geven richting aan de behandeling. 

De diagnose, de gekozen aanpak en de doelen worden vastgelegd in een behandelovereenkomst waar zowel therapeut als cliënt zich in kan vinden. 

Tijdens de behandeling wordt halfjaarlijks geëvalueerd of we op de goede weg zijn met de behandeling en kan het behandeltraject worden aangepast als daar aanleiding toe is.